środa, 22 marzec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

11:40, 3 listopad 2020

Transport Logistyka Polska zaskarża Pakiet Mobilności

Jak poinformował związek pracodawców Transport i Logistyka Polska na zeszłotygodniowej konferencji, 26 października 2020r. do Sądu Unii Europejskiej złożona została skarga przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. Zrzeszenie pracodawców wniosło o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład Pakietu Mobilności wybranych aktów prawnych:

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

Pełnomocnikiem TLS, który prowadzi te sprawę w imieniu związku jest prof. Artur Nowak-Far, polski prawnik i ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pierwszy z wymienionych wniosków odnosi się do zmian w zakresie m.in. obowiązkowych powrotów co 8 tygodni do państwa siedziby przewoźnika. Druga zasad stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców oraz ich pracodawców.

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie Związku, tutaj.

źródło: tlp.org.pl

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły