środa, 17 lipiec, 2024
13:10, 2 marzec 2021

Nowe zasady wjazdu do Polski z Czech i Słowacji

Od 27 lutego wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Polski z Czech oraz Słowacji, które nie mieszkają lub nie przebywają w kraju na stałe zobowiązane będą do okazania negatywnego testu na koronawirusa. Test nie może być starszy niż 48 godzin i musi zawierać opis wyniku w języku polskim lub angielskim.

Z obowiązku odbywania kwarantanny oraz posiadania wyniku negatywnego testu zwolnione są różne grupy zawodowe, w tym kierowcy pracujący przy transporcie ładunków.

Pełną listę zwolnionych z ograniczeń osób można znaleźć na stronie Straży granicznej, ale najważniejsze dla transportu drogowego to punkty 10., 12. oraz 13.

10. kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
b) po odebraniu za granicą odpoczynku,


12. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,


13. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,


źródło: strazgraniczna.pl

Twoja firma wydaje dużo na paliwo i chciałbyś obniżyć te koszty?

Z kartą flotową E100 zatankujesz bezgotówkowo i tam, gdzie jest najtaniej!

Przetestuj kartę bezpłatnie i zobacz jakie oszczędności może przynieść Twojej firmie

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły