poniedziałek, 30 styczeń, 2023
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

12:51, 1 luty 2022

Apel do Komisji Europejskiej o wstrzymanie obowiązku powrotu ciężarówek do kraju co 8 tygodni

Organizacja Transport i Logistyka Polska (TLP) wraz z innymi stowarzyszeniami skupiającymi przewoźników z Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Chorwacji zaapelowała do Komisji Europejskiej o tymczasowe wstrzymanie obowiązku powrotu ciężarówek w transporcie międzynarodowym do kraju co 8 tygodni. Obowiązek ten ma wejść w życie już 21 lutego 2022 r. Przepis został jednak zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Organizacje wnoszą o odroczenie wejścia w życie przepisu do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie.

Jednym z argumentów podnoszonych przez organizacje związane z transportem jest wpływ nowego obowiązku na zmiany klimatyczne. Według analiz przygotowanych jeszcze w 2020 roku, obowiązek powrotu do kraju będzie się wiązał ze znacznym wzrostem emisji spalin. Nowe przepisy mogą doprowadzić do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie. Jest to ilość porównywalna do tej, jaką generują w ciągu roku wszystkie pojazdy w Estonii. Wspomnieć też trzeba o dodatkowych 704 tonach tlenków azotu i 251 tonach pyłu zawieszonego (PM2,5). Takie wyniki w żadnych stopniu nie wpisują się w filozofię programu Europejskiego Zielonego Ładu.

Poza aspektami ekologicznymi, TLP wraz z innymi przewoźnikami podnosi temat dodatkowych kosztów dla firm transportowych. Obowiązkowe powroty do kraju będą się wiązały z koniecznością zakupu dodatkowych ciężarówek i zatrudnienia dodatkowych kierowców. W dobie niedoboru zarówno pojazdów, jak i zasobów ludzkich, negatywny wpływ przepisów na branżę wydaje się być niezaprzeczalny.

Źródło i zdjęcie: tlp.org.pl

Udostępnij

Inne artykuły

26 styczeń 2023 r.

Jaki będzie rok 2023 dla branży transportowej?

Początek roku to zawsze okres zderzania roku poprzedniego z oczekiwaniami nowego roku. W oparciu o to, co wydarzyło się, różnego rodzaju analitycy próbują antycypować co wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Zawodowo, finansowo, gospodarczo… Jak sytuacja w skali makro wpłynie na biznesy i życie w skali mikro. Patrzymy na świat wychodzący z pandemii, ale uwikłany, poprzez geopolitykę, w brutalną napaść Rosji na Ukrainę. To nie pozostaje bez wpływu na czynniki makro. Rok 2023 to będzie rok niepokojów społecznych wywołanych przez rosnące koszty życia, ale też zawirowania w gospodarce światowej...

Popularne artykuły