niedziela, 4 czerwiec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

17 listopad 2021 r.

Przejazd niemieckimi drogami na nowych zasadach, czyli co czeka przewoźników drogowych od 1 października 2021 r.

Pod koniec czerwca na stronie niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Drogowego BAG pojawiły się informacje o wielu zmianach, które będą dotyczyć przewoźników drogowych tej jesieni.

  1. Zwolnienie z opłat ciężarówek napędzanych gazem ziemnym

Od 1 października 2021 r. zwolnienie z opłat za przejazd drogami będzie dotyczyło wyłącznie ciężarówek fabrycznie wyposażonych i pracujących na gazie ziemnym (CNG, LNG lub z silnikiem dwupaliwowym na LNG/olej napędowy) i posiadających homologację zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 595/ 2009.

Pojazdy muszą spełniać normę emisji Euro VI i być skonfigurowane przez producenta pojazdu jako nowy pojazd napędzany przede wszystkim gazem ziemnym, zanim zostaną dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

W przypadku pojazdów, które zostały przebudowane lub doposażone w co najmniej jeden zbiornik gazu ziemnego, a także pojazdów na gaz ziemny, które nie spełniają normy emisji Euro VI, zwolnienie z obowiązku dokonywania opłat za przejazd drogami wygasa 30 września 2021 r.

Ciężarówki te mogą pozostać zarejestrowane w Toll Collect na liście pojazdów zwolnionych z opłat drogowych przez ograniczony okres do 30 września 2021 r., jeśli będą jeździć wyłącznie lub głównie na gazie ziemnym. Obejmuje to pojazdy napędzane CNG, LNG lub NG (gaz ziemny). Napęd LPG (skroplony gaz petrochemiczny) nie zwalnia z opłaty.

Zbiorniki gazu ziemnego muszą mieć następującą minimalną pojemność:

CNG: nie mniej niż 300 litrów lub 50 kg;

Banners block

LNG: nie mniej niż 300 litrów lub 115 kg;

NG: nie mniej niż 300 litrów.

Z końcem 30 września 2021 r. wszystkie zarejestrowane zmodernizowane pojazdy na gaz ziemny zostaną skreślone z listy pojazdów zwolnionych z opłat za przejazd. Będą one podlegały obowiązkowym opłatom od 1 października 2021 r.

  1. Dane Toll Collect do wykrywania nielegalnego kabotażu

Od 1 października 2021 r. inspektorzy BAG będą mogli wykorzystywać dane Toll Collect do wykrywania nielegalnego kabotażu. Informacje o opłatach drogowych pomogą pracownikom BAG podczas kontroli ciężarówki uzyskać informacje o trasach przejazdu pojazdu, przekroczonych przejściach granicznych i czasie spędzonym w kraju. Jednocześnie zasady ochrony danych osobowych nie zostaną naruszone.

  1. Nowe stawki opłat za przejazd

Od 1 października 2021 r. w Niemczech zaczną obowiązywać nowe stawki taryfowe. Przewidują one niższe koszty infrastruktury, ale wyższe koszty emisji hałasu i spalin.

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych

** dopuszczalna masa całkowita

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

12 maj 2022 r.

Największe centra logistyczne w Polsce i Europie

Odpowiednio zorganizowany przepływ towaru wpływa na szybkość realizacji usługi, a także ostateczną cenę danego dobra. Jeżeli transport jest źle przygotowany, przepływ mas towarów ograniczony, a zarządzanie zamówieniami mało efektywne, to traci cały łańcuch dostaw. Za odpowiednią realizację wszystkich powyższych elementów dbają centra logistyczne w Polsce i Europie. Które z nich są największe? Jaką pełnią rolę?

12 maj 2022 r.

Przewóz kabotażowy. Co to jest kabotaż w transporcie i na czym polega?

Otwarty rynek Unii Europejskiej sprawia, że firmy transportowe mogły korzystać nie tylko z rodzimych, krajowych struktur przewozowych, ale również z ofert zagranicznych partnerów. Rozrost tego typu usług wpłynął pozytywnie na tzw. przewozy kabotażowe. Czym jest kabotaż? W jaki sposób się odbywa i co warto wiedzieć o nim pod względem prawnym? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Popularne artykuły