wtorek, 4 października, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

23 kwietnia 2020 r.

Hiszpania przedłuża konrtole graniczne do 15 maja

20 kwietnia hiszpański rząd przedłużył kontrolę graniczną do 15 maja. W szczególności wjazd do tego kraju jest zabroniony obywatelom państw trzecich, z wyjątkiem:

  • rezydentów Unii Europejskiej (UE), a także małżonków lub partnerów obywatela UE i krewnych mieszkających pod ich opieką, a także rezydentów krajów strefy Schengen lub Andory, podróżujący bezpośrednio do miejsca zamieszkania
  • posiadacze wizy długoterminowej wydanej przez państwo członkowskie lub kraj strefy Schengen podróżujący do tego kraju
  • pracownicy transgraniczni
  • pracownicy medyczni
  • personel zaangażowany w transport towarów, w tym załogi statków w celu świadczenia usług transportu morskiego i działalności połowowej; oraz personel lotniczy niezbędny do podstawowego komercyjnego transportu lotniczego
  • osoby podróżujące w należycie uzasadnionych okolicznościach rodzinnych

Obywatelom innych krajów UE lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) również odmówiono wjazdu, z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków (z wyjątkiem dwóch pierwszych punktów, które ich nie dotyczą) i do momentu zamieszkania w Hiszpanii lub wysłania bezpośrednio do miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim, kraju Schengen lub Andorze.

Granice lądowe z Ceutą i Melillą pozostają zamknięte. Granice lądowe z Gibraltarem i Andorą są otwarte.

Źródło: bamap.org

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły