niedziela, 2 października, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

29 czerwca 2020 r.

Belgia znosi ograniczenia graniczne

Z dniem 15 czerwca Belgia zniosła ograniczenia graniczne dla wszystkich przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej, strefy Schengen i Zjednoczonego Królestwa, z zastrzeżeniem korzystnej sytuacji epidemiologicznej w Belgii i zainteresowanych krajach. Każda osoba posiadająca obywatelstwo belgijskie, z głównym miejscem zamieszkania w Belgii lub bez niej, rezydenci długoterminowymi w Belgii i osoby mające legalny pobyt w Belgii, zawsze mogą wrócić do Belgii.

Państwa członkowskie UE i stowarzyszone kraje Schengen nadal tymczasowo zakazują wszelkich niepotrzebnych podróży do i z tak zwanych „państw trzecich” na obszarze UE do 30 czerwca 2020 r. Środki te mogą zostać przedłużone.

Tymczasowe ograniczenia podróży nie mają zastosowania do osób wykonujących niezbędną pracę lub z ważnych powodów, takich jak:

-Pracownicy służby zdrowia, badacze zajmujący się zdrowiem oraz specjaliści zapewniający opiekę osobom starszym.
-Pracownicy przygraniczni.
-Sezonowi pracownicy rolni.
-Personel transportowy odpowiedzialny za transport towarów i inny personel transportowy, w razie potrzeby.
-Dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych, personel wojskowy i pracownicy organizacji humanitarnych podczas wykonywania swoich obowiązków.
-Pasażerowie w tranzycie.
-Pasażerowie podróżujący z ważnych powodów rodzinnych.
-Osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej lub z innych powodów humanitarnych; podróżować zgodnie z zasadą „non-refoulement”.

Faza 4 planu łagodzenia blokady rozpocznie się 1 lipca, bez wpływu na operacje transportowe.

Źródło: Belgijski Rząd

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły