piątek, 29 wrzesień, 2023
Strona główna E100

Oleg Kucobin

Ekspert w zakresie eksploatacji dla przedsiębiorstw dostarczających produkty ropopochodne oraz w zakresie kontroli jakości produktów naftowych

Oleg Kucobin - ekspert w zakresie eksploatacji dla przedsiębiorstw dostarczających produkty ropopochodne oraz w zakresie kontroli jakości produktów naftowych

Oleg od 2005 roku pełni funkcję kierownika technicznego terminali naftowych i stacji paliw.

Zajmował się działaniami związanymi z odbiorem, magazynowaniem i wydawaniem produktów ropopochodnych w terminalach naftowych i na stacjach paliw. Jest specjalistą w zakresie ewidencji produktów ropopochodnych w terminalach naftowych i na stacjach, a także kontroli jakości przyjmowanych, przechowywanych i sprzedawanych produktów paliwowych.

Regularnie prowadzi seminaria online na temat specyfiki oleju napędowego dla pracowników firmy E100.

Lubi gry sportowe, uwielbia rosyjską łaźnię.