Ważność jakich dokumentów według proponowanych przepisów Komisji Europejskiej zostanie przedłużona?

Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które mają mieć pozytywny pływ na pracę firm transportowych w obliczu pandemii.

1) Przedłużenie terminów z dyrektywy dyrektywie 2003/59/WE

- Terminy ukończenia szkoleń okresowych, które upłynęły pomiędzy 01.03.2020 a 31.08.2020 będą przedłużone o 6 miesięcy, podobnie certyfikaty kompetencji zawodowych.

- Ważność oznakowania zharmonizowanego kodu unijnego „95” na prawie jazdy albo na karcie kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowych również przedłużana jest o 6 miesięcy, licząc od daty wskazanej na dokumencie.

- Karta kwalifikacji kierowcy, która wygasa między 01.03.2020 a 31.08.20 również przedłużana jest o 6 miesięcy, licząc od daty wskazanej na dokumencie.

2) Przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2006/126/WE

-Ważność prawa jazdy, które wygasa między 01.03.2020 a 31.08.20 również przedłużana jest o 6 miesięcy, licząc od daty wskazanej na dokumencie.

3) Przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014

- Regularne przeglądy tachografów, które miały być wykonane pomiędzy 01.03.2020 a 31.08.2020 można wykonać do 6 miesięcy od dnia pierwotnego

- Przy przedłużaniu ważności karty kierowcy lub między 01.03.2020 a 31.08.2020 nowa karta zostanie dostarczona nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

- Przy wymianie karty kierowcy między 01.03.2020 a 31.08.2020 zastępcza karta zostanie dostarczona nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Kierowca może też kontynuować jazdę aż do momentu otrzymania nowej karty. W przypadku kontroli trzeba jednak udowodnić, że karta została zwrócona z powodu uszkodzenia lub nieprawidłowego działania i trwa proces jej wymiany.

4. Przedłużenie terminów w dyrektywie 2014/25/UE

- Terminy badań przydatności do ruchu drogowego pojazdu, które miały być przeprowadzone pomiędzy 01.03.2020 a 31.08.2020 są przedłużone o 6 miesięcy.

- Ważność świadectw przydatności do ruchu drogowego pojazdu z datą pomiędzy 01.03.2020 a 31.08.2020 zostaje przedłużona o 6 miesięcy.

5. Przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009

- Gdy oceny przeprowadzone od 01.03.2020 do 31.12.2020 wskazały, że przedsiębiorstwo nie spełnia wymogów dotyczących sytuacji finansowej, ma ono 12 miesięcy na udowodnienie, że wymóg ten znów spełnia.

6. Przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009

- Ważność licencji wspólnotowych, które wygasną pomiędzy 01.03.2020 do 31.12.2020, uważa się za przedłużone o 6 miesięcy.

- Ważność zaświadczeń kierowców, które wygasną pomiędzy 01.03.2020 do 31.12.2020, uważa się za przedłużone o 6 miesięcy.

Prace nad powyższymi przepisami wciąż jeszcze trwają ale gdy zostaną przyjęte będą obejmowały każdy z krajów członkowskich. Jest to kwestia niezwykle istotna dla firm transportowych, które mogą mieć problemy z załatwieniem wszystkich spraw administracyjnych w terminie podczas gdy praca urzędów jest mocno okrojona.

Źródło: trans.info