Spis dokumentów wymaganych przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Po wejściu w życie środków określonych przez rząd Wielkiej Brytanii na początku tego tygodnia członkom i kierowcom przypomina się, co następuje:

Kierowcy muszą udowodnić, że podróż jest częścią ich pracy. Można tego dokonać na przykład pismem od pracodawcy, międzynarodową deklaracją pracowniczą WE, listem przewozowym lub licencją operatora.


Ponadto formularz lokalizacyjny w Wielkiej Brytanii musi być wypełniony przez każdą osobę przybywającą do Wielkiej Brytanii, w tym przez wszystkich zawodowych kierowców i pracowników transportu. Inne dokumenty, które muszą posiadać kierowcy, to list przewozowy i True Certified Copy of the Community Licence.
Deklaracji formularza lokalizatora nie można złożyć później niż 48 godzin przed przybyciem do Wielkiej Brytanii.

Źródło: RHA