Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0 i odrzucił większość z 87 wniesionych przez te izbę. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta, ale wydaje się to formalnością. Jej przepisy w dużej mierze obowiązują już od soboty, 16 maja.

Posłowie zgodzili się wpisać do tarczy 3.0 regulacje takie jak:

-możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku składek za kwiecień i maj nawet jeśli już zostały opłacone;
-wpłaty na PISF mogą być uwzględnianie jako koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych;
-podmioty uprawnione do skorzystania z dofinansowania na wynagrodzenia pracowników zostały poszerzone o instytucje o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego;
-zgoda na odstąpienie od obowiązku pisemnego podpisu przez cudzoziemców wniosku o polską wizę;
- wykreślenie lutego br. jako miesiąca odniesienia przy ustalaniu zgody na ulgę w opłacaniu składek na ZUS przez osoby samozatrudnione. Nowe reguły będą wymagać, by dochody nie przekraczały 7 tys. zł w „pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”.

Sejm nie zgodził się na podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1800zł, specjalną pomoc dla sezonowych pracowników branży turystycznej czy dodatkowych zasiłków opiekuńczych.
Ustawa wprowadza nowy podatek, który płacić będą platformy umożliwiające streaming wideo online, ZUS nie będzie już wysyłał listów o stanie konta ubezpieczonego w ZUS.
Agencja Rozwoju Przemysłu zostanie w ramach nowej tarczy dofinansowana o 900 mln zł.
Ustawa przewiduje również pomoc dla sektora drzewnego oraz transportu autobusowego poprzez podniesienie z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do wozokilometra.
Ustawa przewiduje też nowe przepisy antylichwiarskie chroniące kredyto- i pożyczkobiorców przed zbyt wysokimi opłatami, a także zwalnia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych własności Skarbu Państwa co ma wspomóc sektor turystyczny oraz armatorów.

źródło: businessinsider.com.pl