piątek, 27 styczeń, 2023
Strona główna E100
local product

Udostępnij artykuł

17 kwiecień 2021 r.

„КазМунайГаз”: najlepsze stacje dla przewoźników

Na początku roku do sieci E100 dołączyło 15 stacji paliw dużej sieci KazMunajGaz.

Jako wiodąca pionowo zintegrowana firma naftowo-gazowa, od 2002 roku KazMunajGaz zarządza aktywami w całym cyklu produkcyjnym, od poszukiwania i wydobycia węglowodorów po transport, przetwarzanie i świadczenie usług serwisowych. Firma zapewnia 26% produkcji ropy naftowej i kondensatu gazowego w kraju oraz 15% wydobycia gazu ziemnego i towarzyszącego, a jej udział w przetwarzaniu ropy naftowej w rafineriach w Kazachstanie wynosi około 80%.

Banners block

Na stacjach paliwowych sieci KazMunajGaz na kierowców zawsze czeka dobrej jakości paliwo i wysoki poziom obsługi. Ponieważ KazMunajGaz jest niezawodnym i sprawdzonym partnerem, w pierwszej połowie roku sieć E100 w Kazachstanie zasili jeszcze ok. 100 kolejnych kompleksów paliwowych.

KZ449 – Nur-Sułtan, Ondiris 118, biało-niebieska (51.268350 71.369524)
KZ446 – Nur-Sułtan, prospekt Nurgisa Turendijewa 54, biało-niebieska (51.201896 71.305359)
KZ457 – Nur-Sułtan – Karaganda, 118 km, miejsc. Astrachanka, po prawej, biało-niebieska (51.528238 69.812397)
KZ450 – Nur-Sułtan – Karaganda, m. Nur-Sułtan, po lewej, biało-niebieska (51.112480 71.684070)
KZ460 – Kenżekol, ul. Kenżekolska 35/4, biało-niebieska (52.182896 77.039457)
KZ502 – Ust-Kamienogorsk, ul. Czasnikowa 46/1, biało-niebieska (49.928318 82.578323)
KZ448 – Nur-Sułtan, ul. Droga Objazdowa 229, biało-niebieska (51.043205 71.476972)
KZ453 – Kokczetaw – Szczuczyńsk, m. Kokczetaw, po lewej, biało-niebieska (53.263283 69.457075)
KZ444 – Szymkient – Aktobe, 440 km, m. Kyzylorda, po prawej, biało-niebieska (44.775747 65.485697)
KZ445 – Nur-Sułtan – Karaganda, m. Nur-Sułtan, po prawej, biało-niebieska (51.111566 71.684048)
KZ456 – Nur-Sułtan – Kokczetaw, 88 km, m. Akkol, po prawej, biało-niebieska (51.988563 71.001347)
KZ594 – Szymkient – Czułakkurgan, miejsc. Szajan, po lewej, biało-niebieska (43.043804 69.389379)
KZ595 – Taraz – Ałma-ata, miejsc. Akczułak, po prawej, biało-niebieska (43.008850 71.778110)
KZ604 – Aktobe – Żajsan, miejsc. Żajsan, po prawej, biało-niebieska (50.858435 56.149519)
KZ597 – Atyrau, ul. Siewiernaja Promzona 34а, biało-niebieska (47.143427 51.881486)

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

Popularne artykuły