niedziela, 4 czerwiec, 2023
Strona główna E100
e-box

Udostępnij artykuł

18 listopad 2021 r.

Przegląd najważniejszych jesiennych zmian na rynku przewozów towarowych

Tej jesieni w Europie trwa walka o ekologię, a wiele krajów nakłada ograniczenia na ciężarówki o niskiej klasie ekologicznej. Również w wielu państwach znacznie wzrosły kary dla kierowców i zmieniły się warunki ich pracy.

Z naszego materiału dowiesz się więcej o tym, na co przygotowują się przewoźnicy z Europy i WNP.

AUSTRIA

Wymagania dotyczące opon zimowych

Od 1 listopada do 15 kwietnia na terytorium kraju obowiązkowe jest stosowanie opon zimowych w ciężarówkach o masie powyżej 3,5 tony, niezależnie od pogody i warunków drogowych. Opony muszą mieć oznaczenia "M+S", "MS", "M&S" lub "M/S". Głębokość bieżnika powinna wynosić co najmniej 4 milimetry, opony diagonalne – 5 milimetrów.

Kary za przekroczenie prędkości wzrosły dwukrotnie

Od 1 września maksymalna kara za przekroczenie prędkości wzrośnie do 5 000 euro (wcześniej 2 180 euro). Podwoiła się również minimalna kwota grzywny. Ci, którzy przekroczą prędkość o ponad 30 kilometrów, zapłacą 150 euro, 40 kilometrów w miejscowości lub 50 kilometrów poza nią – 300 euro.

Ograniczenia dostępu do miejsc pracy

Od 1 listopada pracownicy firm będą mogli uzyskać dostęp do miejsca pracy tylko wtedy, gdy spełniony zostanie jeden z warunków:

 • negatywny test Covid-19 (oficjalny niemiecki lub angielski certyfikat testu antygenowego nie starszy niż 24 godziny, test PCR nie starszy niż 72 godziny lub oficjalne potwierdzenie obecności przeciwciał nie starszych niż 90 dni);
 • przebyta choroba Covid-19 (oficjalny certyfikat powrotu do zdrowia w języku niemieckim lub angielskim nie starszy niż 180 dni);
 • certyfikat szczepienia (oficjalny certyfikat w języku niemieckim lub angielskim dotyczący drugiego lub trzeciego szczepienia nie starszego niż 360 dni w przypadku szczepionek, w których potrzebne są dwa szczepienia lub drugie szczepienie nie starsze niż 270 dni lub trzecie szczepienie nie starsze niż 360 dni w przypadku szczepionek, w których potrzebne jest jedno szczepienie).

Nie ma wyjątków dla kierowców ciężarówek.

BIAŁORUŚ

E-deklaracje

Od 1 października, zgodnie z decyzją kolegium ECE z 27 października 2020 r. nr 138, uczestnicy zagranicznej działalności gospodarczej muszą składać deklarację na towary drogą elektroniczną.

Rezerwacja kolejki online

System kolejki elektronicznej zaczął funkcjonować w punkcie kontrolnym "Beniakoni" na granicy z Litwą. Czas wjazdu można zarezerwować na stronie RUP "Beltamozservice" lub u operatora poczekalni, jeśli dostępne są wolne przedziały czasowe na rezerwację.

NIEMCY

Nowe kary i opłaty za przejazd

Bundesrat zatwierdził podwyżkę kar za wykroczenia drogowe. Znacznie droższe będzie teraz kosztować przekroczenie prędkości, niewłaściwe parkowanie i łamanie zasad tworzenia korytarza ratunkowego.

Nowe kary za łamanie zasad parkowania

 • parkowanie pojazdu w miejscu, w którym postój lub parkowanie jest zabronione – 55 euro (obecnie – 15 euro),
 • przekroczenie prędkości o 16 – 20 km/h w miejscowościach – 70 euro (obecnie – 35 euro),
 • nieautoryzowany parking na miejscu dla osób niepełnosprawnych – 55 euro (obecnie – 35 euro),
 • parking w wyznaczonym miejscu dojazdu straży pożarnej lub blokada przejazdu karetką – 100 euro,
 • nieautoryzowany parking na parkingu dla samochodów elektrycznych – 55 euro,
 • nielegalne korzystanie z chodników, ścieżek rowerowych i poboczy przez pojazdy – do 100 euro (obecnie – 25 euro).

Pełną listę KAR można znaleźć w katalogu kar (Bußgeldkatalog).

Również od 1 października 2021 r.w Niemczech obowiązują nowe stawki opłat drogowych.

WŁOCHY

Ciężarówki stały się jeszcze dłuższe

Włochy, po Niemczech i Wielkiej Brytanii, zezwoliły na użycie 18-metrowych fur z naczepami. Takie maszyny są o półtora metra większe i mogą przewozić do 37 ton towarów. Całkowita masa ciężarówki nie powinna przekraczać 44 ton.

Green Pass

Od 15 października do 31 grudnia 2021 r.pracownicy sektora publicznego i prywatnego muszą przedstawić tak zwany "zielony paszport" (Green Pass) jako dowód przeprowadzonego szczepienia, aby uzyskać dostęp do miejsca pracy. Za naruszenie tego wymogu przewidziana jest grzywna w wysokości do 1 500 euro.

Kierowcy ciężarówek wykonujący międzynarodowy transport we Włoszech mogą podjechać do miejsca załadunku i rozładunku bez "Zielonego paszportu" pod warunkiem, że operacje będą wykonywane przez innych pracowników, a kierowca nie opuści pojazdu.

Na północy kraju ograniczono ruch furmanów o niskiej klasie ekologicznej

Gminy Piemontu, w tym Turyn, wprowadziły surowe zasady walki ze smogiem. Od 15 września 2021 r.do 15 kwietnia 2022 r. w dni robocze od 08:00 do 19:00 na drogach regionu obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z silnikami wysokoprężnymi klasy Euro-3 I Euro-4. W przypadku samochodów napędzanych benzyną i olejem napędowym Euro-2 i Euro-1 obowiązuje całoroczny zakaz ruchu.

NORWEGIA

Nowe kary za naruszenie warunków pracy i wypoczynku

Nowa wysokość kar za wykroczenia związane z czasem jazdy i wypoczynku obowiązuje w kraju od 1 września. Teraz Maksymalna kwota grzywny za takie przestępstwo wynosi do 40 000 NOK (3 900 euro) dla firmy transportowej i 20 000 NOK (1 950 euro) dla kierowcy.

Firma i kierowca mogą zostać ukarani grzywną za następujące rodzaje naruszeń.

Czas jazdy

 • przekroczenie dziennego czasu jazdy 9 h, w którym przedłużenie do 10 h jest niedozwolone, w przypadku prowadzenia pojazdu od 10 do 11 h włącznie – kara dla kierowcy wynosi 1 000 NOK (97 euro), a dla firmy – 2 000 NOK (195 euro);
 • przekroczenie dziennego czasu jazdy 10 h, gdzie dopuszcza się wydłużenie czasu jazdy do 10 h, w przypadku jazdy od 11 do 12 h – kara dla kierowcy wynosi 1 000 NOK (97 euro), dla firmy – 2 000 NOK (195 euro);
 • przekroczenie tygodniowego czasu jazdy 56 h, W przypadku prowadzenia pojazdu od 60 do 65 h włącznie – kara dla kierowcy wynosi 2 000 NOK (195 Euro), a dla firmy – 4 000 NOK (390 euro);
 • przekroczenie całkowitego czasu jazdy przez 2 kolejne tygodnie (tj. ponad 90 h), W przypadku jazdy od 100 do 105 H – kierowca zapłaci 2 000 NOK (195 Euro), firma – 4 000 NOK (390 euro).

Przerwa

przekroczenie czasu jazdy ciągłej 4,5 h, W przypadku prowadzenia pojazdu od 5 do 6 h – kara dla kierowcy wynosi 1 000 NOK (97 euro), dla firmy – 2 000 NOK (195 euro).

Czas odpoczynku

 • w przypadku niewystarczającego dziennego odpoczynku trwającego krócej niż 11 godzin, jeżeli skrócony dzienny odpoczynek trwał od 8,5 do 10 godzin, kierowca może zostać ukarany grzywną w wysokości 1 000 NOK (97 euro), firma – 2 000 NOK (195 euro);
 • w przypadku niewystarczającego dziennego odpoczynku trwającego krócej niż 9 h (od 7 do 8 h), pod warunkiem, że dozwolony jest skrócony dzienny odpoczynek, kierowca zostanie ukarany grzywną w wysokości 1000 NOK (97 euro), a firma – 2 000 NOK (195 euro);
 • w przypadku niedostatecznie skróconego tygodniowego odpoczynku trwającego krócej niż 24 h (od 20 do 22 h) kierowca otrzyma grzywnę w wysokości 2 000 NOK (195 euro), firma – 4 000 NOK (390 euro);
 • w przypadku niedostatecznego regularnego tygodniowego odpoczynku trwającego krócej niż 45 h (z 36 do 42 h), jeżeli skrócony tygodniowy odpoczynek nie jest dozwolony, kierowcom grozi grzywna w wysokości 2 000 NOK (195 euro), firmie – 4 000 NOK (390 euro);
 • w przypadku przekroczenia 6 kolejnych okresów 24-godzinnych, po poprzednim tygodniowym odpoczynku – 144 h) – od 147 do 156 h włącznie-kierowcom grozi grzywna w wysokości 2 000 NOK (195 euro), firmie – 4 000 NOK (390 euro).

Niewłaściwe użycie karty kierowcy lub tarczy tachografu

Banners block

niewłaściwe użycie tarczy tachografu lub karty kierowcy – kara dla kierowcy wyniesie 1 000 NOK (97 euro), dla firmy – 2 000 NOK (195 euro).

POLSKA

Opłaty drogowe

Od 1 października zmieniły się stawki za przejazd na trasie Katowice – Kraków. Obowiązująca do tej pory ulga na płatności automatyczne będzie dostępna tylko dla samochodów osobowych, a zniżka dla samochodów 2 i 3 kategorii spadnie z 15 do 13 zł (3,3 – 2,8 euro).

ROSJA

Nowa możliwość odwołania się od kary

Grzywny otrzymane za pomocą kamer drogowych można teraz odwołać się za pośrednictwem portalu "usługi publiczne". Alerty pojawią się na koncie osobistym, jeśli użytkownik nie zrezygnuje z takiej opcji.

Zasady przejazdu stref kontroli wagowej uległy zmianie

Od 1 września weszły w życie zatwierdzone przez rząd rosyjski przepisy dotyczące ruchu ciężarówek w strefie automatycznej kontroli wagowej i wymiarowej pojazdów.

Obszar kontroli powinien być oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

W nim ciężarówki nie mogą zatrzymywać się, zawracać, używać reflektorów i reflektorów.

Przejeżdżając przez obszar kontroli, kierowca jest zobowiązany do poruszania się na tym samym pasie, nie wjeżdżając na pobocze lub pas nadjeżdżającego ruchu. Zasada ta może zostać naruszona, jeśli szerokość dużego pojazdu przekracza szerokość pasa ruchu.

Kierowca musi zachować odległość co najmniej 20 metrów przed pojazdem jadącym z przodu.

UZBEKISTAN

Testowanie wypełnień elektronicznych

Od 1 września do 31 grudnia 2021 r. w kraju w trybie testowym uruchomiono pilotażowy projekt wdrożenia systemu śledzenia towarów i pojazdów silnikowych za pomocą wypełnień elektronicznych w transporcie międzynarodowym.

UKRAINA

Nowe wysokości kar za naruszenie przepisów wagowych

Od 1 października Ukraina zaczęła karać za naruszenie norm kontroli wagi w trybie automatycznym za pomocą WiM. System całkowicie blokuje jezdnię, więc nie można jej ominąć. WiM zbiera teraz dane o ruchu samochodowym w ponad 50 lokalizacjach w całym kraju. W planach jest rozbudowa sieci do 102 kompleksów do końca roku.

Za naruszenie norm wymiarowo-wagowych przewidziane są kary:

przy przekroczeniu wagi o 5 – 10% – 8 500 PLN (280 euro);

20% – 17 000 PLN (570 euro);

30% – 34 000 hrywien (11 320 euro).

Jeśli samochód jest przeciążony o więcej niż 30%, właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić 51 000 hrywien (1 700 euro).

FRANCJA

Wymagania dotyczące opon zimowych

W wielu francuskich regionach od listopada tego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wyposażenia samochodów w zimę.

Okres: od 1 listopada do 31 marca rocznie.

Obszary górskie: Alpy, Korsyka, Masyw Centralny, masyw Jura, Pireneje, masyw Wogezy (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, massif vosgien).

Pakiet zawiera: zdejmowane urządzenia antypoślizgowe (łańcuchy i pokrowce) lub opony zimowe (3PMSF).

Od 1 listopada 2024 r. tylko opony 3PMSF będą dozwolone jako odpowiednik łańcuchów. Korzystanie z innych opon zimowych jest nadal możliwe, ale oprócz nich konieczne jest posiadanie łańcuchów. Do 1 listopada 2024 r. dozwolone są tylko opony zimowe oznaczone jako "M+S".

Samochody ciężarowe (N2, N3)

Pojazd silnikowy bez przyczepy lub naczepy może:

być wyposażone w co najmniej 2 łańcuchy (lub równoważne zdejmowane urządzenia antypoślizgowe)

lub

mieć co najmniej 4 opony zimowe zamontowane na co najmniej 2 kołach sterowanych i co najmniej 2 kołach napędowych. Jeśli pojazd ma wiele osi sterowanych, są to napędzane koła głównego układu kierowniczego.

Samochody ciężarowe z przyczepą lub naczepą we wszystkich przypadkach muszą mieć zdejmowane urządzenia antypoślizgowe.

Na podstawie źródeł internetowych

Banners block

Udostępnij

Inne artykuły

9 maj 2022 r.

Wynajem ciężarówek. Ile kosztuje, dla kogo jest i czy się opłaca?

Zakup pojazdu ciężarowego to ogromny wydatek, nawet dla dużych przedsiębiorstw transportowych. Same, nowe ciągniki siodłowe kosztują najczęściej powyżej kilkuset tysięcy złotych (w zależności od zastosowania, marki i możliwości). Jeżeli dodamy do tego zabudowę, to cena jeszcze wzrasta. Niektóre firmy transportowe korzystają z finansowania zakupu leasingiem, a jeszcze innego rodzaju alternatywą w tym przypadku jest wynajem tirów i ciężarówek. Kto powinien korzystać z takiej usługi? Jakie są jej zalety?

Popularne artykuły