środa, 29 czerwca, 2022
Strona główna E100

Udostępnij artykuł

20 listopada 2020 r.

Miliony euro dla przewoźników za niesłusznie naliczone myto w Niemczech

Pod koniec października Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie C-321/19 na mocy, którego potwierdzono, że koszty związane z policją drogową nie mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu opłat za przejazd z tytułu korzystania z transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe.

Państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej mają obowiązek ustalenia wysokości opłat wyłącznie z uwzględnieniem kosztów infrastruktury, takich jak budowa eksploatacja, utrzymanie czy rozwój danej sieci infrastruktury.

Na mocy powyższego wyroku potwierdziło się więc, że niemieckie myto było pobierane niezgodnie z prawem europejskim, a firmy transportowe, które płaciły wysokie stawki mogą wystąpić o ich zwrot.

Powyższy wyrok jest wynikiem wieloletniej batalii sądowej, którą prawnicy polskich przewoźników prowadzili w Trybunale Sprawiedliwości już od ponad 8 lat.

Firmy transportowe, które płaciły opłaty drogowe w Niemczech w latach 2017-2020 mogą domagać się odzyskania pieniędzy, ale muszą mieć na względzie, że czasu zostało już niewiele, ze względu na okres przedawnienia na dochodzeniu tego rodzaju roszczeń.
Przedsiębiorcy, którzy będą dochodzili swoich praw mogą powołać się samodzielnie na wyrok C-321/19 w sądzie krajowym przeciwko państwu członkowskiemu.

Źródło: logistyka.rp.pl oraz źródła własne

Udostępnij

Popularne artykuły