Dovanos respublikinių olimpiadų nugalėtojams

Viena labdaros fondo „Naujoji karta“ programų – paramos gabiam jaunimui teikimas.

Kiekvienais metais Bresto mokyklų ir gimnazijų mokiniai atstovauja rajonui įvairaus lygio dalykų olimpiadose, dalyvauja atliekant tiriamuosius darbus kūrybiniuose respublikos konkursuose. Taigi, šiais mokslo metais, fondo paramos dėka, vaikai baigiamajame respublikinės olimpiados etape iškovojo 9 informatikos, rusų kalbos, geografijos, biologijos, socialinių mokslų ir darbo ugdymo diplomus.

Visiems respublikinių olimpiadų dalyviams fondas „Naujoji karta“ suteikė ne tik finansinę paramą, bet ir įteikė prisiminimo dovanėles.