Ubezpieczenia środków transportowych

TPL_ACADEMY_WEBINAR_TITLE Ubezpieczenia środków transportowych

27.10.2021 (Wednesday)
11:00
TPL_ACADEMY_WEBINAR_DURATION

TPL_ACADEMY_WEBINAR_PROGRAM

  • 1 Ogólne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia – podstawy prawne
  • 2 Rodzaje ubezpieczeń dedykowane branży transportowej
  • 3 Czynniki wpływające na ocenę ryzyka i wycenę ochrony ubezpieczeniowej
  • 4 Proces likwidacji szkód – schemat przebiegu procesu w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia
  • 5 Konsekwencje braku ochrony ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem włączeń z zakresu oferowanego przez ubezpieczycieli
  • 6 Przykłady szkód z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
  • 7 Odpowiedzi na pytania uczestników.

TPL_ACADEMY_WEBINAR_LECTORS

Małgorzata Kaniewska

Prezes Zarządu BMK Broker
Broker od 1999 roku. Studia podyplomowe- ubezpieczenia majątkowe, studia doktoranckie SGH - ubezpieczenia, MBA WSB Toruń - HR, wykładowca Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. Społecznie- wieloletni Prezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wschodniej Izyby Gospodarczej, Członek Rady Programowej Gazety Ubezpieczeniowej.