Kontrole organów Państwowej Inspekcji Pracy po zmianach prawnych

TPL_ACADEMY_WEBINAR_TITLE Kontrole organów Państwowej Inspekcji Pracy po zmianach prawnych

06.10.2021 (Wednesday)
13:00
TPL_ACADEMY_WEBINAR_DURATION

TPL_ACADEMY_WEBINAR_PROGRAM

  • 1 Kontrola organów Państwowej Inspekcji Pracy.
  • 2 Źródła prawa, zakres uprawnień organów kontroli.
  • 3 Czas pracy kierowców - ustawa o czasie pracy, wyjaśnienie pojęć, ewidencjonowanie, aktywność wliczana do czasu pracy, systemy czasu pracy i ich wprowadzenie.
  • 4 Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.
  • 5 Środki prawne stosowane przez Inspektorów.

TPL_ACADEMY_WEBINAR_LECTORS

Agnieszka Bochniak

Ekspert ds. kontroli
Z wykształcenia prawnik. Zawodowo, praktyk z ponad dwudziesto letnim doświadczeniem w działalności nadzorczo-kontrolnej. Od roku 2008 specjalizuje się w czasie pracy kierowców oraz czasie jazdy. Nie są jej obce zagadnienia dotyczące obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynki kierowców. Posiada wieloletnie doświadczenie jako szkoleniowiec. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony stosunku pracy w tym z zakresu czasu pracy i czasu pracy kierowców. Od 12 lat zajmuje się również pracą dydaktyczną na uczelniach wyższych, prowadząc zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych.